Вести...


  Усвојена Одлука надзорног одбора о расподели добити
Усвојена Одлука надзорног одбора о расподели добити
понедељак, 26 септембар 2016

Другог дана заседања треће седнице Скупштине града Лесковца одржаној 23.9.2016. године усвојена је Oдлука надзорног одбора о расподели добити ЈКП Водовод Лесковац. На основу члана 45. Статута ЈКП Водовод Лесковац, Надзорни одбор ЈКП Водовод Лесковац је на седници одржаној 13.7.2016. године, донео је одлуку:Добит ЈКП водовод Лесковац, по Завршном рачуну за 2015, годину, износи 10.361.126,93 ...

Детаљније →

  Усвојена Одлука о усклађивању oдлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
Усвојена Одлука о усклађивању oдлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
петак, 23 септембар 2016

На трећој седници Скупштине града Лесковца одржаној 22.9.2016. године донета је Oдлука о усклађивању oдлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима. Основне измене односе се на испуњење услова за избор директора и члановa Надзорног одбора као и надлежности Надзорног одбора. Додате су делатности које подржавају претежне делатности водоснабдевања као и обавезе ...

Детаљније →

  Редовно одржавање бране Барје
Редовно одржавање бране Барје
уторак, 20 септембар 2016

Tоком 2016. године ЈВП Србијаводе је на брани Барје извела радове на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава. Очишћене су бујичне преграде, саниран је кров на водозахватној кули и улазној грађевини. Такође је саниран и стављен у функцију одводни канал Томпсоновог прелива и замењени су прозори на објекту командне зграде. Побољшано је и ...

Детаљније →

  Усвојен предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
Усвојен предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
уторак, 13 септембар 2016

На 6. седници Градског већа града Лесковца одржаној 13.9.2016. године усвојен је предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима. Циљ доношења ове одлуке је поред усклађивања Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима и доношење одредаба којима се правно регулише процес одвођења и ...

Детаљније →

  Лесковачки водовод на Међународној конференцији
Лесковачки водовод на Међународној конференцији
среда, 7 септембар 2016

Под покровитељством Председника и Владе Републике Србије, Српске академије наука и уметности, Удружења за технологију вода и санитарно инжењерство, Академије инжењерских наука Србије, Српског друштва за заштиту вода, Института за водопривреду Јарослав Черни и Унесковог центра, организована је Међународна конференција у Београду са циљем увида у стање вода у земљама у транзицији. На конференцији су ...

Детаљније →

  Међународни сусрет у ЈКП Водовод Лесковац
Међународни сусрет у ЈКП Водовод Лесковац
четвртак, 1 септембар 2016

У ЈКП Водовод Лесковац одржан је међународни сусрет представника градова и водовода из македонских градова Велес, Кочани, Македонска каменица, Виница и Пробиштип са циљем размене искустава и потребе важности заједништва у очувању воде на првом месту листе животних приоритета.На састанку се разговарало о водоснабдевању и пречишћавању отпадних вода а посебно је стављен акценат на припреми, ...

Детаљније →

  ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ МАГИЧНИ СВЕТ ВОДЕ
ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ  МАГИЧНИ СВЕТ ВОДЕ
среда, 17 август 2016

У циљу развијања свести младих људи о значају и очувању драгоцене животне намирнице воде, ЈКП Водовод Лесковац је указао гостопримство групи ђака основне школе Васа Пелагић и Светозар Марковић. У оквиру пројекта Магични свет воде омогућено је деци и њиховим професорима Драгани Марковић и Весни Стојановић обилазак фабрике за прераду чисте воде Горина и ближе ...

Детаљније →

  ИЗГРАДЊА СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА СЕ НАСТАВЉА
ИЗГРАДЊА СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА СЕ НАСТАВЉА
petak, 12 avgust 2016

Ове године је исто министарство програмом предвидело финансирање оваквих пројеката и водовод се поново пријавио. Одобрена су средства ЈКП Водоводу, при чему са по 50% учествују водовод и министарство. Ради се деоница у дужини од 354 м, али са захватом изградње сифонског прелаза испод реке Јабланицеу Печењевцу. Предвиђенасу укупна средства у вредности од6.000.000,00 динара, а ...

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАПАДНОГ ВОДОВОДА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАПАДНОГ ВОДОВОДА
petak, 12 avgust 2016

Она подразумева реконструкцију потисног цевовода од пумпне станице Винарце до резервоара Подримце и од резервоара Подримце до прекидних комора Белановце и Миланово, укључујући и реконструкцију прекидних комора као и црпне станице Винарце и изградња нове бустер станице. Дужина планираног цевовода је 8120 м. Извођачрадова је Телекомуникација Блаце.Вредност ове инвестиције је 629.537,52 евра.Цевовод је предвиђен оддуктила ...

Детаљније →

  ПОТПИСАН УГОВОР О НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ЖИВКОВА ДО ЛИПОВИЦЕ
ПОТПИСАН УГОВОР О НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ЖИВКОВА ДО ЛИПОВИЦЕ
среда, 3 август 2016

Потписан је уговор о наставку изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице између ЈКП Водовод Лесковац и „Пословност“ доо Ниш чиме ће се створити услови за прикључење следећих насеља: Живково, Брејановце, Чифлук Разгојински, Печењевце, Чекмин, Липовица, Брестовац, Кутлеш, Шарлинце, Драшковац, Међа и Доње Бријање.До садa је урађена деоница од Живкова до Печењевца а потписаним уговором ...

Детаљније →