ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка у отвореном поступку 13/21 - Реконструкција водоводне мреже у улици Космајској
Јавна набавка у отвореном поступку 12/21 - Сервисирање путничких возила
Јавна набавка у отвореном поступку 11/21 - Сервисирање грађевинских радних машина
Јавна набавка у отвореном поступку 09/21 - Сервисирање путничких возила
Јавна набавка у отвореном поступку 10/21 - Осигурање возила
Јавна набавка у отвореном поступку 08/21 - Осигурање радника
Jавна набавка у отвореном поступку 07/21 - Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија
Јавна набавка у отвореном поступку 06/21 - Специјално комбиновано возило
Јавна набавка у отвореном поступку 05/21 - Половна доставна возила
Јавна набавка у отвореном поступку 04/21 - Анализа вода (по партијама)
Јавна набавка у отвореном поступку 03/21 - Осигурање имовине
Јавна набавка у отвореном поступку 02/21 - Превоз радника
Јавна набавка у отвореном поступку 01/21 - Електрична енергија
План јавних набавки за 2021. са Портала
Јавна набавка у отвореном поступку 30/20 - Водоводни и канализациони материјал (по партијама)
Јавна набавка у отвореном поступку 28/20 - Хемикалије за прераду воде (по партијама)
Јавна набавка у отвореном поступку 29/20 - Образац рачуна за потрошаче
Јавна набавка у отвореном поступку 26/20 - Канцеларијски материјал (по партијама)
Јавна набавка у отвореном поступку 27/20 - Хемикалије за обраду воде, течни хлор
Јавна набавка у отвореном поступку 22/20 - Лична заштитна средства и опрема (по партијама)
Јавна набавка у отвореном поступку 25/20 - Пумпе за воду (партија 1 - канализациона пумпа за отпадне фекалне воде)
Јавна набавка у отвореном поступку 24/20 - Хемикалије за лабораторије (по партијама)
Јавна набавка у отвореном поступку 23/20 - Гуме за возила
Јавна набавка у отвореном поступку 21/20 - Хемикалије за обраду воде, алуминијум сулфат
Јавна набавка у отвореном поступку 20/20 - Гориво
Јавна набавка у отвореном поступку 19/20 - Гуме за возила
План јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим Законом о јавним набавкама
Jавна набавка мале вредности услуга 12/20 - Сервисирање "Grundfos" опреме на фабрици воде Горина
Jавна набавка мале вредности добара 18/20 - Грађевински агрегати
Jавна набавка мале вредности услуга 17/20 – Сервисирање и одржавање возног парка – теретна возила (по партијама)
Jавна набавка мале вредности добара 16/20 - Рачунари, опрема, софтвер и тонери (по партијама)
Jавна набавка мале вредности услуга 14/20 – Сервисирање и одржавање возног парка – грађевинске радне машине (по партијама).
Jавна набавка мале вредности 15/20 - Набавка услуга: Сервисирање и ремонт пумпи (по партијама) ради закључења оквирног споразума са три понуђача за сваку партију
Jавна набавка у отвореном поступку 13/20 - Набавка услуга: Осигурање моторних возила (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 08/20 - Набавка услуга: Сервисирање и одржавање возног парка - путничка возила (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 11/20 - Враћање коловоза и тротоара у првобитно стање након поправки хаварија и прикључења корисника на водоводну и канализациону мрежу
Jавна набавка мале вредности 09/20 - Набавка добара: Акумулатори и резервни делови за возила из возног парка (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку услуга 10/20 - Oсигурање радника
Jавна набавка мале вредности 07/20 - Набавка услуга: Анализe вода (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 05/20 - Набавка радова: Изградња водоводне мреже за превезивање насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу
Jавна набавка мале вредности услуга 06/20 - Ресторани (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 04/20 - Набавка услуга: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 03/20 - Набавка добара: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 02/20 - Набавка услуга: Превоз радника
Jавна набавка добара у отвореном поступку 01/20 - Електрична енергија
Jавна набавка мале вредности 33/19 - Услуга: Сервисирање и одржавање возног парка - путничка возила
Јавна набавка у отвореном поступку 32/19 - Набавка добара: Водоводни и канализациони материјал (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 30/19 - Набавка добара: Образац рачуна за потрошаче (по узорку)
Jавна набавка отвореном поступку 31/19 - Набавка добара: Електрична енергија
Jавна набавка у отвореном поступку 29/19 - Услуга: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 27/19 - Канцеларијски материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 28/19 - Набавка добара: Хемикалије за прераду воде (по партијама).
Jавна набавка мале вредности 25/19 – Хемикалије за лабораторије и лабораторијско стакло (по партијама).
Jавна набавка мале вредности добара 26/19 - Гориво
Претходно обавештење
Jавна набавка мале вредности услуга 24/19 - Сервисирање и ревизија трафостаница
Jавна набавка мале вредности 23/19 - Набавка добара: ХТЗ средства заштите на раду
Претходно обавештење
Jавна набавка мале вредности добара 18/19 Набавка добара: Пумпe за воду и канализацију (по партијама)
Jавна набавка мале вредности добара 22/19 - Гуме за возила и грађевинске радне машине
Jавна набавка мале вредности добара 21/19 - Грађевински агрегати
Jавна набавка мале вредности добара ЈНМВ 20/19 - Електро опрема
Jавна набавка мале вредности добара ЈНМВ 19/19 - Електро материјал
Jавна набавка мале вредности 17/19 набавка услуге – Сервисирање и одржавање возног парка – теретна возила (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 14/19 - Набавка услуга: Сервисирање пумпи (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 12/19 - Набавка услуга: Oсигурање радника
Jавна набавка у отвореном поступку 13/19 - Набавка услуга: Oсигурање моторних возила (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 15/19 - Набавка добара: Рачунари, опрема, софтвер и тонери (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 16/19 - Набавка услуге: Сервисирање и одржавање возног парка - грађевинске радне машине (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 11/19 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 08/19 - Набавка добара: Акумулатори и резервни делови за возила из возног парка (по партијама).
Јавна набавка мале вредности 09/19 - Набавка услуга: Сервисирање и одржавање возног парка - путничка возила (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 10/19 - Набавка услуга: Oсигурање радника
Јавна набавка мале вредности 07/19 - Набавка услуга: Анализe вода (по партијама)
Јавна набавка у отвореном поступку 04/19 - Набавка услуга: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 06/19 - Набавка услуга: Ресторани (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 05/19 - Набавка радова: Реконструкција водоводне мреже
Jавна набавка мале вредности 03/19 - Набавка добара: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 01/19 - Набавка добара: Електрична енергија
Jавна набавка мале вредности 02/19 - Услуге: Превоз радника
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Jавна набавка мале вредности 38/18 - Набавка услуга: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 37/18 - Набавка добара: Водоводни и канализациони материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 36/18 - Набавка добара: Хемикалије за прераду воде, партија 4 - течни хлор и натријум хипохлорит
Jавна набавка мале вредности 35/18 - Набавка радова: Обезбеђивање бунара алармом
Jавна набавка у отвореном поступку 33/18 - Набавка добара: Доставно возило
Jавна набавка мале вредности 34/18 Хидраулични чекић за грађевинску машину
Jавна набавка мале вредности 30/18 - Набавка добара: Канцеларијски материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 32/18 - Набавка добара: Xемикалије за прераду воде (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 31/18 - Набавка добара: Гориво
Jавна набавка мале вредности 29/18 - Набавка добара: Угаљ
Jавна набавка мале вредности 28/18 - Хемикалије за лаборарторију и лабораторијско стакло (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 18/18 - ХТЗ средства заштите на раду (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 25/18 - Набавка добара: Гуме, акумулатори и остали делови за грађевинске радне машине
Jавна набавка мале вредности 27/18 - Набавка радова: Санација кровова на објектима
Jавна набавка мале вредности 24/18 - Набавка радова: Поплочавање управне зграде
Jавна набавка мале вредности 26/18 - Набавка добара: Грађевински агрегати
Jавна набавка мале вредности 23/18 - Набавка добара: Електро-материјал
Jавна набавка мале вредности 22/18 - Набавка добара: Електро-опрема
Jавна набавка мале вредности 21/18 - Услуге: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама).
Jавна набавка мале вредности 17/18 - Набавка радова: Изградња северног крака водосистема Барје, IV фаза
Jавна набавка мале вредности 20/18 - Услуге: Осигурања од аутоодговорности и осигурања возила и радних машина
Jавна набавка мале вредности 19/18 - Набавка  добара: Рачунари, рачунарска опрема и софтвер (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 15/18 - Услуге: Сервисирање утопних и муљних-фекалних пумпи (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 16/18 - Набавка добара: Фекалне утопне пумпе
Jавна набавка мале вредности 12/18 - Услуге: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама).
Jавна набавка мале вредности 14/18 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 13/18 - Набавка добaра: Муљне пумпе
Jавна набавка мале вредности 09/18 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 10/18 - Услуге: Осигурање радника
Jавна набавка мале вредности 11/18 - Услуге: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 06/18 - Набавка услуга: Сервис и одржавање путничких возила
Jавна набавка мале вредности 08/18 - Услуге: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 07/18 - Услуге: Анализe вода
Jавна набавка мале вредности 05/18 - Набавка добра: Гуме, акумулатори и остали делови за путничка и теретна возила
Јавна набавка мале вредности 04/18 - Израда КТП-а за нову водоводну мрежу - ˮсеверни водовод
Jавна набавка мале вредности 03/18 - Набавка услуга: Превоз радника
Jавна набавка мале вредности 02/18 - Набавка добра: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 01/18 - Набавка добра: Електрична енергија
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Jавна набавка мале вредности по партијама 27/17 - Ресторани
Jавна набавка мале вредности 28/17 - Грађевински материјал
Jавна набавка у отвореном поступку 26/17 - Набавка добара: Водоводни и канализациони материјал по партијама (7 партија)
Jавна набавка мале вредности 25/17 - Набавка услуга осигурања возила и радних машина
Јавна набавка мале вредности 24/17 - Набавка добара: Гориво
Jавна набавка у отвореном поступку 22/17 (Поновљени поступак) - Набавка добра: Хемикалије за процес производње воде (партија 3/ течни кисеоник)
Jавна набавка мале вредности 23/17 - Набавка добара: Угаљ
Jавна набавка мале вредности 21/17 - Набавка добара: Канцеларијски материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 22/17 - Набавка добра: Хемикалије за процес производње воде (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 19/17 - Набавка радова: Израда улазног портала
Јавна набавка мале вредности 14/17 - Набавка добра: Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло (по партијама)
Јавна набавка мале вредности 18/17 - Набавка добра: Aгрегати (грађевински материјал)
Јавна набавка мале вредности 15/17 - Јавне чесме
Јавна набавка мале вредности 16/17 - Услуге осигурања од аутоодговорности
Јавна набавка мале вредности 12/17 - Набавка добра: Електро материјал
Јавна набавка мале вредности 11/17 - Набавка добра: Електро опрема
Jавна набавка мале вредности 13/17 - Израда пројектне документације за резервоар Печењевце
Jавна набавка мале вредности 17/17 - Изградња северног крака водосистема Барје, III фаза
Jавна набавка мале вредности 06/17 - Набавка добра: Компјутери и опрема са програмима (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 07/17 - Набавка добара: ХТЗ средства заштите на раду (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 10/17 - Набавка услуга: Kолективно осигурање радника
Jавна набавка мале вредности 05/17 - Набавка услуга: Oсигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 07/17 - Набавка добара: ХТЗ средства заштите на раду
Jавна набавка мале вредности 09/17 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 04/17 - Анализа воде
Jавна набавка мале вредности 02/17 - Набавка услуг: превоз радника
Jавна набавка у отвореном поступку 03/17 - Набавка добра: електрична енергија
Jавна набавка мале вредности 01/17 - Израда КТП-а за блок улица 3
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Jавна набавка мале вредности 39/16 - Набавка добара: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 38/16 - Грађевински материјал
Jавна набавка у отвореном поступку 37/16 - Набавка добра Водоводни и канализациони материјал по партијама (7 партија)
Jавна набавка мале вредности 36/16 - Набавка добара Резервни делови за возила
Jавна набавка мале вредности 35/16 - Набавка добара Гориво
Jавна набавка у отвореном поступку 34/16 - Набавка добра Tечни хлор и натријум хипохлорите
Jавна набавка мале вредности 33/16 - Осигурање возила и радних машина мреже
Jавна набавка мале вредности 32/16 - Јавне чесме
Jавна набавка мале вредности 30/16 - Поплочавање зграда
Jавна набавка мале вредности 31/16 - Асфалтирање саобраћајнице и платоа на старом постојењу - II фаза
Jавна набавка мале вредности 29/16 - Набавка добра угаљ
Jавна набавка мале вредности 26/16 - Oсигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 28/16 - Постављање крова на згради одељења одржавања водоводне мреже
Jавна набавка мале вредности 27/16 - Израда фасаде на лабораторији за оверу водомера
Jавна набавка мале вредности 23/16 - Уређење просторија управне зграде
Jавна набавка мале вредности 22/16 - Канцеларијски материјал 
Jавна набавка мале вредности 25/16 - Хемикалије за процес производње воде
Jавна набавка мале вредности 24/16 - Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло
Jавна набавка мале вредности 20/16 - Ресторани, Ресторан са националном кухињом партија I
Jавна набавка мале вредности 21/16 - Агрегати (Грађевински материјал)
Jавна набавка мале вредности 18/16 - Поплочавање улазног дела и степеништа управне зграде
Jавна набавка мале вредности 19/16 Изградња северног крака водосистема Барје, II фаза
Jавна набавка мале вредности 17/16 Осигурање од аутоодговорности
Jавна набавка мале вредности 06/16 ХТЗ опрема
Jавна набавка мале вредности 13/16 Електро опрема и материјал
Jавна набавка мале вредности 15/16 Асфалтирање саобраћајнице и платоа на старом постојењу - I фаза, поновљени поступак
Jавна набавка мале вредности 11/16 Поправка улица након поправке кварова поновљени поступак
Јавна набавка мале вредности 12/16
Јавна набавка мале вредности 10/16 - Kолективно осигурање радника
Јавна набавка мале вредности 08/16
Јавна набавка мале вредности 02/16
Јавна набавка мале вредности 09/16
Јавна набавка мале вредности 07/16
Јавна набавка мале вредности 04/16
Јавна набавка мале вредности 03/16
Јавна набавка у отвореном поступку ЈН 01/16
[Врх странице]