ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка у отвореном поступку 20/24 - Осигурање возила
Јавна набавка у отвореном поступку 21/24 - Специфична опрема на ППВ Горина, партија 5
Јавна набавка у отвореном поступку 18/24 - Осигурање запослених
Јавна набавка у отвореном поступку 13/24 - Транспорт и депоновање муља
Јавна набавка у отвореном поступку 17/24 - Специфична опрема на ЦППОВ Богојевце
Јавна набавка у отвореном поступку 16/24 - Специфична опрема на ППВ Горина
Јавна набавка у отвореном поступку 14/24 - Водоводни материјал, партија 3 - фитинзи
Јавна набавка у отвореном поступку 11/24 - Осигурање имовине
Јавна набавка у отвореном поступку 12/24 - Анализа воде
Јавна набавка у отвореном поступку 10/24 - Лична заштитна средства и опрема
Јавна набавка у отвореном поступку 09/24 - Водомери
Јавна набавка у отвореном поступку 08/24 - Течни нафтни гас
Јавна набавка у отвореном поступку 06/24 - Гвожђе (III) хлорид
Јавна набавка у отвореном поступку 07/24 - Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија
Јавна набавка у отвореном поступку 01/24 - Водоводни материјал
Јавна набавка у отвореном поступку 03/24 - Течни кисеоник
Јавна набавка у отвореном поступку 05/24 - Превоз запослених
Јавна набавка у отвореном поступку 04/24 - Електрична енергија
Јавна набавка у отвореном поступку 02/24 - Полиелектролити
План набавки за 2024. годину
Јавна набавка у отвореном поступку 34/23 - Сервис грађевинских машина, партије 2, 3 и 4.
Јавна набавка у отвореном поступку 33/23 - Уређај за контролисање и испитивање водомера
Јавна набавка у отвореном поступку 31/23 - Пумпе, партија 3, 4
Јавна набавка у отвореном поступку 32/23 - Сервис теретних возила, партија 3 - возило "Renault"
Јавна набавка у отвореном поступку 26/23 - Сервис пумпи
Јавна набавка у отвореном поступку 28/23 - Алуминијум сулфат
Јавна набавка у отвореном поступку 30/23 - Фери хлорид
Јавна набавка у отвореном поступку 29/23 - Контејнери за течни хлор
Јавна набавка у отвореном поступку 27/23 - Течни хлор и натријум хипохлорит
Јавна набавка у отвореном поступку 23/23 - Сервис грађевинских машина, партија 1 - ЈЦБ.
Јавна набавка у отвореном поступку 22/23 - Сервис теретних возила
Јавна набавка у отвореном поступку 25/23 - Гориво
Јавна набавка у отвореном поступку 24/23 - Реконструкција водоводне мреже у улици Норвежанској у Лесковцу
Јавна набавка у отвореном поступку 20/23 - Рачунари, опрема и софтвер
Јавна набавка у отвореном поступку 21/23 - Водоводни материјал, партија 1 - водоводне цеви
Јавна набавка у отвореном поступку 19/23 - Сервис путничких возила
Јавна набавка у отвореном поступку 18/23 - Осигурање возила
Јавна набавка у отвореном поступку 17/23 - Осигурање запослених
Јавна набавка у отвореном поступку 16/23 - Сервис "Grundfos" опреме на ППВ Горина и ЦППОВ Богојевце
Јавна набавка у отвореном поступку 14/23 - Транспорт и депоновање муља
Јавна набавка у отвореном поступку 09/23 - Надоградња система видео надзора
Јавна набавка у отвореном поступку 12/23 - Лична заштитна средства и опрема
Јавна набавка у отвореном поступку 10/23 - Осигурање имовине
Јавна набавка у отвореном поступку 13/23 - Анализа воде
Јавна набавка у отвореном поступку 11/23 - Испитивање опреме у "Ex" изведби на ЦППОВ Богојевце
Јавна набавка у отвореном поступку 07/23 - Ферихлорид
Јавна набавка у отвореном поступку 08/23 - Превоз запослених
Јавна набавка у отвореном поступку 06/23 - Течни нафтни гас
Јавна набавка у отвореном поступку 03/23 - Водомери
Јавна набавка у отвореном поступку 05/23 - Течни кисеоник
Јавна набавка у отвореном поступку 04/23 - Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија
Јавна набавка у отвореном поступку 02/23 - Електрична енергија
Јавна набавка у отвореном поступку 01/23 - Водоводни материјал
План јавних набавки за 2023. са Портала
Јавна набавка у отвореном поступку 33/22 - Пумпе за канализацију
Јавна набавка у отвореном поступку 32/22 - Сервисирање грађевинских радних машина
Јавна набавка у отвореном поступку 30/22 - Хемикалије за прераду воде, партија 1 - алуминијум сулфат
Јавна набавка у отвореном поступку 31/22 - Хемикалије за лабораторије
Јавна набавка у отвореном поступку 28/22 - Хемикалије за прераду воде, партија 4 - полиелектролити
Јавна набавка у отвореном поступку 29/22 - Транспорт и одвожење муља
Јавна набавка у отвореном поступку 27/22 - Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија
Јавна набавка у отвореном поступку 25/22 - Гориво
Јавна набавка у отвореном поступку 23/22 - Сервисирање пумпи
Јавна набавка у отвореном поступку 26/22 - Хемикалије за прераду воде, партија 2 - течни хлор и натријум хипохлорит
Јавна набавка у отвореном поступку 22/22 - Депоновање муља
Јавна набавка у отвореном поступку 24/22 - Сервисирање теретних возила, партија 2 - надградња специјалних возила.
Јавна набавка у отвореном поступку 21/22 - Сервисирање "Grundfos" опреме на постројењу за прераду воде Горина
Јавна набавка у отвореном поступку 20/22 - Рачунари, опрема и софтвер
Јавна набавка у отвореном поступку 19/22 - Водоводни материјал, партија 1 - водоводне и канализационе цеви
Јавна набавка у отвореном поступку 18/22 - Сервисирање теретних возила, партија 1 - разна теретна возила.
Јавна набавка у отвореном поступку 17/22 - Сервисирање путничких возила
Јавна набавка у отвореном поступку 16/22 - Модернизација СКАДА система
Јавна набавка у отвореном поступку 15/22 - Аутоцистерна за чишћење канализационог система
Јавна набавка у отвореном поступку 14/22 - Осигурање возила
Јавна набавка у отвореном поступку 13/22 - Осигурање радника
Јавна набавка у отвореном поступку 12/22 - Теретна доставна возила, партија 1 - теретна доставна возила са два седишта
Измењен План јавних набавки за 2022. са Портала (верзија 2)
Јавна набавка у отвореном поступку 11/22 - Koмбинована грађевинска машина
Јавна набавка у отвореном поступку 10/22 - Анализе вода
Јавна набавка у отвореном поступку 08/22 - Лична заштитна средства и опрема
Јавна набавка у отвореном поступку 09/22 - Осигурање имовине
Јавна набавка у отвореном поступку 07/22 - Превоз запослених
Јавна набавка у отвореном поступку 05/22 - Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија
Јавна набавка у отвореном поступку 02/22 - Водомери
Јавна набавка у отвореном поступку 03/22 - Хемикалије за прераду воде, партија 3 - течни кисеоник
Јавна набавка у отвореном поступку 04/22 - Електрична енергија
Јавна набавка у отвореном поступку 01/22 - Водоводни материјал, партије од 2. од 6.
План јавних набавки за 2022. са Портала
Јавна набавка у отвореном поступку 27/21 - Половно доставно возило
Јавна набавка у отвореном поступку 26/21 - Сервисирање грађевинских радних машина у две партије
Јавна набавка у отвореном поступку 25/21 - Сервисирање грађевинских радних машина у две партије
Јавна набавка у отвореном поступку 24/21 - Превоз радника, партија 2 - превоз радника на релацији до ЦППОВ у Богојевцу
Јавна набавка у отвореном поступку 23/21 - Хемикалије за прераду воде, партија 3 - течни хлор и натријум хипохлорит
Јавна набавка у отвореном поступку 22/21 - Хемикалије за лабораторије
Јавна набавка у отвореном поступку 21/21 - Водовони и канализациони материјал, партија 1 - водоводне и канализационе цеви
Јавна набавка у отвореном поступку 20/21 - Хемикалије за прераду воде, партија 1 - алуминијум сулфат
Јавна набавка у отвореном поступку 19/21 - Гориво
Јавна набавка у отвореном поступку 18/21 - Сервисирање теретних возила
Јавна набавка у отвореном поступку 17/21 - Рачунари, опрема и софтвер
Јавна набавка у отвореном поступку 16/21 - Сервисирање теретних возила
Jавна набавка мале вредности 11/19 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 08/19 - Набавка добара: Акумулатори и резервни делови за возила из возног парка (по партијама).
Јавна набавка мале вредности 09/19 - Набавка услуга: Сервисирање и одржавање возног парка - путничка возила (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 10/19 - Набавка услуга: Oсигурање радника
Јавна набавка мале вредности 07/19 - Набавка услуга: Анализe вода (по партијама)
Јавна набавка у отвореном поступку 04/19 - Набавка услуга: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 06/19 - Набавка услуга: Ресторани (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 05/19 - Набавка радова: Реконструкција водоводне мреже
Jавна набавка мале вредности 03/19 - Набавка добара: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 01/19 - Набавка добара: Електрична енергија
Jавна набавка мале вредности 02/19 - Услуге: Превоз радника
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Jавна набавка мале вредности 38/18 - Набавка услуга: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 37/18 - Набавка добара: Водоводни и канализациони материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 36/18 - Набавка добара: Хемикалије за прераду воде, партија 4 - течни хлор и натријум хипохлорит
Jавна набавка мале вредности 35/18 - Набавка радова: Обезбеђивање бунара алармом
Jавна набавка у отвореном поступку 33/18 - Набавка добара: Доставно возило
Jавна набавка мале вредности 34/18 Хидраулични чекић за грађевинску машину
Jавна набавка мале вредности 30/18 - Набавка добара: Канцеларијски материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 32/18 - Набавка добара: Xемикалије за прераду воде (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 31/18 - Набавка добара: Гориво
Jавна набавка мале вредности 29/18 - Набавка добара: Угаљ
Jавна набавка мале вредности 28/18 - Хемикалије за лаборарторију и лабораторијско стакло (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 18/18 - ХТЗ средства заштите на раду (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 25/18 - Набавка добара: Гуме, акумулатори и остали делови за грађевинске радне машине
Jавна набавка мале вредности 27/18 - Набавка радова: Санација кровова на објектима
Jавна набавка мале вредности 24/18 - Набавка радова: Поплочавање управне зграде
Jавна набавка мале вредности 26/18 - Набавка добара: Грађевински агрегати
Jавна набавка мале вредности 23/18 - Набавка добара: Електро-материјал
Jавна набавка мале вредности 22/18 - Набавка добара: Електро-опрема
Jавна набавка мале вредности 21/18 - Услуге: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама).
Jавна набавка мале вредности 17/18 - Набавка радова: Изградња северног крака водосистема Барје, IV фаза
Jавна набавка мале вредности 20/18 - Услуге: Осигурања од аутоодговорности и осигурања возила и радних машина
Jавна набавка мале вредности 19/18 - Набавка  добара: Рачунари, рачунарска опрема и софтвер (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 15/18 - Услуге: Сервисирање утопних и муљних-фекалних пумпи (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 16/18 - Набавка добара: Фекалне утопне пумпе
Jавна набавка мале вредности 12/18 - Услуге: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама).
Jавна набавка мале вредности 14/18 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 13/18 - Набавка добaра: Муљне пумпе
Jавна набавка мале вредности 09/18 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 10/18 - Услуге: Осигурање радника
Jавна набавка мале вредности 11/18 - Услуге: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 06/18 - Набавка услуга: Сервис и одржавање путничких возила
Jавна набавка мале вредности 08/18 - Услуге: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 07/18 - Услуге: Анализe вода
Jавна набавка мале вредности 05/18 - Набавка добра: Гуме, акумулатори и остали делови за путничка и теретна возила
Јавна набавка мале вредности 04/18 - Израда КТП-а за нову водоводну мрежу - ˮсеверни водовод
Jавна набавка мале вредности 03/18 - Набавка услуга: Превоз радника
Jавна набавка мале вредности 02/18 - Набавка добра: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 01/18 - Набавка добра: Електрична енергија
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Jавна набавка мале вредности по партијама 27/17 - Ресторани
Jавна набавка мале вредности 28/17 - Грађевински материјал
Jавна набавка у отвореном поступку 26/17 - Набавка добара: Водоводни и канализациони материјал по партијама (7 партија)
Jавна набавка мале вредности 25/17 - Набавка услуга осигурања возила и радних машина
Јавна набавка мале вредности 24/17 - Набавка добара: Гориво
Jавна набавка у отвореном поступку 22/17 (Поновљени поступак) - Набавка добра: Хемикалије за процес производње воде (партија 3/ течни кисеоник)
Jавна набавка мале вредности 23/17 - Набавка добара: Угаљ
Jавна набавка мале вредности 21/17 - Набавка добара: Канцеларијски материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 22/17 - Набавка добра: Хемикалије за процес производње воде (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 19/17 - Набавка радова: Израда улазног портала
Јавна набавка мале вредности 14/17 - Набавка добра: Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло (по партијама)
Јавна набавка мале вредности 18/17 - Набавка добра: Aгрегати (грађевински материјал)
Јавна набавка мале вредности 15/17 - Јавне чесме
Јавна набавка мале вредности 16/17 - Услуге осигурања од аутоодговорности
Јавна набавка мале вредности 12/17 - Набавка добра: Електро материјал
Јавна набавка мале вредности 11/17 - Набавка добра: Електро опрема
Jавна набавка мале вредности 13/17 - Израда пројектне документације за резервоар Печењевце
Jавна набавка мале вредности 17/17 - Изградња северног крака водосистема Барје, III фаза
Jавна набавка мале вредности 06/17 - Набавка добра: Компјутери и опрема са програмима (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 07/17 - Набавка добара: ХТЗ средства заштите на раду (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 10/17 - Набавка услуга: Kолективно осигурање радника
Jавна набавка мале вредности 05/17 - Набавка услуга: Oсигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 07/17 - Набавка добара: ХТЗ средства заштите на раду
Jавна набавка мале вредности 09/17 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 04/17 - Анализа воде
Jавна набавка мале вредности 02/17 - Набавка услуг: превоз радника
Jавна набавка у отвореном поступку 03/17 - Набавка добра: електрична енергија
Jавна набавка мале вредности 01/17 - Израда КТП-а за блок улица 3
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Jавна набавка мале вредности 39/16 - Набавка добара: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 38/16 - Грађевински материјал
Jавна набавка у отвореном поступку 37/16 - Набавка добра Водоводни и канализациони материјал по партијама (7 партија)
Jавна набавка мале вредности 36/16 - Набавка добара Резервни делови за возила
Jавна набавка мале вредности 35/16 - Набавка добара Гориво
Jавна набавка у отвореном поступку 34/16 - Набавка добра Tечни хлор и натријум хипохлорите
Jавна набавка мале вредности 33/16 - Осигурање возила и радних машина мреже
Jавна набавка мале вредности 32/16 - Јавне чесме
Jавна набавка мале вредности 30/16 - Поплочавање зграда
Jавна набавка мале вредности 31/16 - Асфалтирање саобраћајнице и платоа на старом постојењу - II фаза
Jавна набавка мале вредности 29/16 - Набавка добра угаљ
Jавна набавка мале вредности 26/16 - Oсигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 28/16 - Постављање крова на згради одељења одржавања водоводне мреже
Jавна набавка мале вредности 27/16 - Израда фасаде на лабораторији за оверу водомера
Jавна набавка мале вредности 23/16 - Уређење просторија управне зграде
Jавна набавка мале вредности 22/16 - Канцеларијски материјал 
Jавна набавка мале вредности 25/16 - Хемикалије за процес производње воде
Jавна набавка мале вредности 24/16 - Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло
Jавна набавка мале вредности 20/16 - Ресторани, Ресторан са националном кухињом партија I
Jавна набавка мале вредности 21/16 - Агрегати (Грађевински материјал)
Jавна набавка мале вредности 18/16 - Поплочавање улазног дела и степеништа управне зграде
Jавна набавка мале вредности 19/16 Изградња северног крака водосистема Барје, II фаза
Jавна набавка мале вредности 17/16 Осигурање од аутоодговорности
Jавна набавка мале вредности 06/16 ХТЗ опрема
Jавна набавка мале вредности 13/16 Електро опрема и материјал
Jавна набавка мале вредности 15/16 Асфалтирање саобраћајнице и платоа на старом постојењу - I фаза, поновљени поступак
Jавна набавка мале вредности 11/16 Поправка улица након поправке кварова поновљени поступак
Јавна набавка мале вредности 12/16
Јавна набавка мале вредности 10/16 - Kолективно осигурање радника
Јавна набавка мале вредности 08/16
Јавна набавка мале вредности 02/16
Јавна набавка мале вредности 09/16
Јавна набавка мале вредности 07/16
Јавна набавка мале вредности 04/16
Јавна набавка мале вредности 03/16
Јавна набавка у отвореном поступку ЈН 01/16
[Врх странице]